Zalo Mới Mở Tính Năng Quảng Cáo Form

Hồi tháng 7/2020 – Zalo bắt đầu thử nghiệm thêm tính năng chạy quảng cáo...