1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web của Vietnam Digi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản Dịch vụ sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Digital Marketing và các dịch vụ liên quan. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ này theo các điều khoản và điều kiện quy định trong hợp đồng riêng biệt hoặc thỏa thuận dịch vụ mà bạn đã ký kết với chúng tôi.

Bạn cam kết sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp lý nào.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web của chúng tôi, nội dung và tất cả các tài sản trí tuệ liên quan đều là tài sản của Vietnam Digi và được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không chia sẻ chúng với bất kỳ ai khác.

5. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

6. Sửa đổi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@vietnamdigi.com hoặc số điện thoại 0868.033.663.