1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với trang web của Vietnam Digi. Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và cam kết tuân thủ các quy định bảo mật dữ liệu.

2. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

 • Thông tin liên hệ: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ vận chuyển và thông tin liên hệ khác cung cấp bởi bạn khi đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi.
 • Thông tin về sử dụng trang web: Bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt, hệ điều hành, trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi và thời gian bạn đã dành cho việc duyệt trang web của chúng tôi.

3. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Liên hệ với bạn qua email hoặc số điện thoại để cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng.
 • Tạo thống kê và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quản lý rủi ro.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba chỉ trong các tình huống sau:

 • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu.
 • Theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc theo quy định pháp luật.
 • Với đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã thiết lập các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

6. Quyền riêng tư của bạn

Bạn có quyền:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn và chỉnh sửa chúng.
 • Xin chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Rút lại sự đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email info@vietnamdigi.com hoặc số điện thoại 0868.033.663

8. Sửa đổi chính sách

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để đảm bảo tuân thủ với các thay đổi pháp lý và thực tế kinh doanh. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web của chúng tôi.